News

Check out market updates

Modele de subiecte bac romana 2018 profil real

Bacalaureat 2018 Subiecte Română profil Real. Modèle. Limba română subiecte profil Uman. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui Act de identitate valid, Cu Fotografie. Timpul destination redactării unei lucrări scrise este de trei Ore, calculat DIN momentul în Care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare Albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion Negru. Pentru probele scrise la matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la Instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar CEA distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Bacalaureat 2018 Subiecte Română profil Real.

Modèle. Luni, 25 iunie, elevii Care au absolvit clasa a XII-a vor susține prima Probă scrisă la Bacalaureat 2018. Vorbim despre Proba la limba și Literatura Română. Potrivit calendarului, urmează apoi probele la limba Maternă (EB), Proba obligatorie a profilului-ec. Ultima Proba scrisă de la bac 2018 este CEA la alegere a profilului și a specializării. Bacalaureat 2018 Subiecte Română profil Real. Modèle. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între EI sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între EI foi DIN lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în intérieur sau Cu exteriorul. CEI surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi DIN examen, indiferent Dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent Dacă au fost introduse de aceştia ori de Alţi candidaţi, de cadre didactice DIN comisie sau de Alte persoane şi indiferent Dacă EI au primit ori au transmission materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate antérieur eliminării, inclusiv a probelor de Coruptia a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele Două sesiuni ALE examenului de bacalaureat. Bacalaureat 2018 Subiecte Română profil Real.

Modèle. Nu este permis accesul în săli cu Manuale, dicţionare, notiţe, Însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc Electronic de calcul/comunicare.